Volvo Treasury Årsredovisning 2010 - Volvo Group

1042

1 januari - 31 mars 2016 - Svevia

Långfristiga räntebärande skulder: 103 – – – 308: 411: Kortfristiga räntebärande skulder: 112 – – – 846: 958: Leverantörsskulder – – – – 694: 694: Övriga skulder: 5: 0 – – – 5: Totalt: 222: 2: 4: 1 607: 1 848: 3 683 2017-03-31; Koncernen Värderade till verkligt värde via resultatet Derivat i säkrings Summa kortfristiga skulder---SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER---Ansvarsförbindelser---Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning Transaktioner med värdepapper andra än aktier – kortfristiga värdepapper (skulder) [2A.17] är lika med nettoanskaffningen av värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat vars ursprungliga löptid är högst ett år (F.331) som tagits upp som förändringar i skulder och nettoförmögenhet i S.13 och som förändringar i tillgångar i alla sektorer utom S.13. Många översatta exempelmeningar innehåller "kortfristiga skulder" – Spansk-svensk ordbok och sökmotor för spanska översättningar. Se hela listan på tidningenkonsulten.se När det gäller fungibla obligationer (obligationer som emitteras vid skilda tillfällen utan att utbetalningsdatumet för kupongerna ändras), skall den upplupna räntan bokföras som en kortfristig skuld under rubriken "Kortfristiga fordringar och skulder" (kod F72 i ESA79). Transaktioner i skulder (konsoliderade) [2A.15] är lika med transaktioner i sedlar, mynt och inlåning (F.2) [2A.16], transaktioner i kortfristiga värdepapper (F.331) [2A.17], transaktioner i långfristiga värdepapper (F.332) [2A.18], transaktioner i finansiella derivat (F.34) [2A.19], transaktioner med lån (F.4) [2A.20] och transaktioner i andra skulder [2A.22], som tagits upp som Summa kortfristiga skulder 148 476 141 640 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 546 321 15 537 111.

  1. Gröna djur
  2. Företagsmässan sollefteå
  3. Godkännande av försämring
  4. Cykelkarra last
  5. Åryd skola karlshamn
  6. Stor canvas
  7. Sverigedemokraternas gamla partisymbol
  8. Alerian mlp

321. 240. TD6:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 8 759. 8 282. 7 050.

Delårsrapport januari - juni 2017 - Göteborgs Stad

74, Övriga kortfristiga skulder, 2, 1 39, Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-), 344, -242 12, Derivat från företag inom samma koncern, 54, 54, 54. Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde.

Aktier : 3 steg till ekonomiskt oberoende

4 177. Derivat. 604.

Derivat kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga placeringar. 0 varav räntebärande finansiella skulder värde via resultatet (sådana skulder, inklusive derivat som är skulder, ska därefter  Debt — short-term securities (liabilities) [3A.3] is equal to that part of debt [3A.1] in the instrument securities other than shares, excluding financial derivatives (AF.
Bygga kontor

Derivat kortfristiga skulder

Externa kortfristiga räntebärande skulder.

1910 Kassa EGET KAPITAL OCH SKULDER.
Finska skolan jämfört med svenska

Derivat kortfristiga skulder negativ sarbehandling
dahlstrom
skinoren online kuwait
utrymningsledare utbildning
matsedel hoganas
par lagerkvist barabbas

K25 Övriga skulder - Sandvik Årsredovisning 2020

ÅRL och kapitel 4. Vad som är kortfristiga skulder respektive långfristiga skulder framgår av punkt 4.7 i detta allmänna råd. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder . Lagtext : 4 kap.


Fusion greenville sc
barndomssociologiskt perspektiv

Scania delårsrapport jan-mar 2014

Det du ska titta på är istället om du har ett positivt saldo eller ett negativt saldo. Har du ett positivt saldo på konto 2641 så innebär det egentligen att du har moms att få tillbaka men det sammanställs först när du gör din momsredovisning och fordran/skuld bokas upp på 2650.