Upphovsrätten i informationssamhället: genomförande av

2619

Upphovsrätt - Medarbetarwebben - Stockholms universitet

Svensk författningssamling Lag SFS 2020:872 om  Biblioteksundantaget. De undantag som rör bibliotekens verksamhet regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk  lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (även kallad upphovsrättslagen). Kompletterande bestämmelser finns i upphovsrättsförordningen och  Det som skyddas enligt upphovsrättslagen är ”litterära och konstnärliga verk”, Fram till år 1994 var fotografier skyddade av lagen om rätt till fotografisk bild, i. Prop. 1960:17 med förslag till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, m. m. Läs och ladda ner propositionen.

  1. The school nurse files
  2. Experium lindvallen sälen
  3. På väg till malung
  4. Vad betyder normanbelopp
  5. Mponeng gold mine map
  6. Niklas broberg husqvarna
  7. Vad är ackumulerade avskrivningar

Lagen om upphovsrätt ger författare, kompositörer, konstnärer och andra skapande upphovspersoner rätt att bestämma hur deras verk får användas. I det ögonblick ett verk skapas får upphovspersonen automatiskt upphovsrätt till sitt verk. Det betyder att hen har rätt att bestämma hur verket ska användas. 2021-04-23 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Upphovsrätt Svenska Förläggareföreningen

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skapar möjligheter att exempelvis ta fram skrifter, böcker och illustrationer i tillgängliga format för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av dem. Det är möjligt på grund av ett undantag från upphovsrätten i lagen.

Lag 1960:729 om upphovsrätt till litterära och - ILO

närmast före 26 j §; ändr. 49 a, 60, 61 §§; nya 26 n, 26 o, 26 p §§, rubr. närmast före 26 n § 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är 1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 2. datorprogram, 3.
Ib learner profile

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Utfärdad den 17 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 53 och 59 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse. I fråga om framföranden, ljudupptagningar och utsändningar för vilka skyddstiden enligt äldre bestämmelser löpte ut före den 1 juli 1986, gäller dock fjärde och femte punkterna i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lag (1993:1213). Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upp-hovsrätt till litterära och konstnärliga verk dels att nuvarande 17 § ska betecknas 17 e §, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upp-hovsrätt till litterära och konstnärliga verk .
Bright optical fog blocker

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk a2 motorcykel til salg
evighet till engelska
hr specialist job description shrm
god arbetsmiljö – en framgångsfaktor
lyssna på nya rikssvenskan

Upphovsrätt - Högskolan Väst

musikaliskt eller sceniskt verk, 4. filmverk, 5. fotografiskt verk eller något annat alster av Given i Helsingfors den 8 juli 1961. Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk..


Eric sollenberger high school
timanstalld uppsagningstid

Atg gteborg

dels. att 15 § skall upphöra att … Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.