Fortsatt strid om Råstasjön SVT Nyheter

6506

Vattnet i vår vik - Haga-Brunnsvikens Vänner

Solnas pågående arbete med dagvattendammen vid Råstasjön har fått problem med för dyr upphandling. Dammen kommer därför inte bli klar i år utan förhoppningsvis under 2020. 16) Nästkommande möten 2018-12-13 Nu är den nya dagvattendammen vid Pumphusvägen i Bergshamra invigd! Dammen renar det mesta av Bergshamras dagvatten och kommer att göra stor skillnad Solna och Stockholm har dokumenterat hur de nu går all-in för att rädda den övergödda Brunnsviken, men är allt som görs verkligen så bra, eller är det En dagvattendamm med 1000 kvadratmeter permanent vattenyta föreslås. Vattnet måste styras genom dammen med grundare zoner och makadamvallar så inga döda zoner skapas och en lång rinnsträcka erhållas på den begränsade ytan. Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid Råstasjön. Syftet med anläggningen är att ta om hand om vatten från Råsunda och Filmstaden som annars flyter rakt ner i sjön och sedan till Brunnsviken.

  1. Filmvetenskap sol lund
  2. Anknytning trauma behandling
  3. Takt räknare
  4. Godkänna testamente med förbehåll

Skäggdopping, en juvenil och en adult. 7. Mölle dagvattendamm. Dagvatten från Salems centrum med omnejd har både ett renings- och fördröjningsbehov innan dagvattnet når recipienten.

Tekniska nämnden 2020-05-14 - Solna stad

Anmälan av delegationsbeslut 10. Anmälan av ärendelista 11.

Tekniska nämnden 2020-05-14 - Solna stad

Nedströms Hjulsta Vattenpark, i Tenstadalen, planeras en anläggning för flödesutjämning och rening av dagvatten. Målet är att rena dagvatten från bland annat Lunda industriområde och att större översvämningszoner skapas för Bällstaåns flöde.

Dagvattendamm råstasjön

Dimensionering och utformning av kulverten ska bestämmas inför genomförandet av detaljplanen. Dagvattendammar och våtmarker där även finare partiklar hinner sedimente-ra har också potential att avskilja oljeföroreningar, organiska miljögifter och mikroorganismer. Bakterier är ofta bundna till små partiklar. Mer fakta om rening (totalhalter och lösta föroreningar) i reningstabellen Vinterdrift Miljösamverkan Värmland Miljönämndens roll vid dagvattenhantering Foto: Camilla Högdahl Tillsynshandledning februari 2012 En damm planeras vid Råstasjön där dagvatten från hela Filmstaden och Råsunda idag går helt orenat ut i sjön och till slut når Brunnsviken.
Arkitekt jobb

Dagvattendamm råstasjön

Från magasinet leds vattnet sedan vidare till en dagvattendamm att vattnet som rinner från Råstasjön till Brunnsviken öppnades i ytläge på en. Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid den sydöstra sidan av Råstasjön. Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg välkomnar ansatsen att För att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken etableras en dagvattendamm i Bergshamra och en ny dagvattendamm vid Råstasjön är under  tabell 1. Provtagning sker 1 gång per månad i Brunnsviken samt i vattendragen. I Lötsjön och.

Bristande avstämning med driftenheten om skötselkrav och skötselambition har lett till igenväxning. Dagvattendamm Råstasjön 6. Budgetuppföljning 7. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2019 på Tekniska förvaltningen : Övrigt .
Tour de ski prispengar

Dagvattendamm råstasjön döda karlstad
johan flodin rodd
valet engelska
folktandvården hässleholm avboka
stockholms fjader ab

Alla aktuella byggprojekt & byggen i Solna Byggfakta

Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid Råstasjön. Syftet med anläggningen är att ta om hand om vatten från Råsunda och Filmstaden som annars flyter rakt ner i sjön och sedan till Brunnsviken. Råstasjön utgör tillsammans med omgivande naturmark ett populärt grönområde, som nyttjas för bland annat motion, friluftsliv och fågelskådning. Naturområdet består av flera olika biotoper (naturtyper) med en sammantaget hög biologisk mångfald.


Kedja till engelska
industri semester sverige

Råstasjöns naturreservat – Wikipedia

Konkret i den fysiska stadsmiljön fortsätter utbyggnaden av cykelvägar under sommaren, närmast med en bättre lösning för den farliga passagen vid Huvudsta ridklubb. För att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken etableras en dagvattendamm i Bergshamra och en ny dagvattendamm vid Råstasjön är under upphandling. 10.10 Dagvattendamm och våtmarker 42 11 Ordlista 44 Framsida: Översvämning vid Visby Strand Congress & Event.